İçeriğe geç

Kategori: C programlama

4-Tam Sayı Kıyaslama

Kullanıcının girdiği iki sayıdan, ilkini ikincisi ile karşılaştırıp eşit olup olmadığını, eğer eşit değilse ikincisinden büyük mü yoksa küçük mü olduğunu ekrana bastıran bir C kodu yazınız.

Girilen Sayilar: 89 76
89 ve 76 esit degildir.
89, 79 dan buyuktur.
Yorum Bırak

2-Dikdörtgen Prizması Alan Hacim Hesaplama

Kullanıcıdan tam sayı kenar uzunlukları (a,b) ve yükseklik (h) bilgisini alarakbir dikdörtgenler prizmasının sırasıyla; taban alanı, yanal alanlarının toplamı, toplam alanı ve hacmini ekrana bastıran C programını yazınız.

//Örnek Çıktı

Dikdörtgenler prizmasının a,b ve h uzunluklarını giriniz: 5 7 10

Dikdortgenler Prizmasinin;
Taban Alani: 35
Yanal Alanlar Toplami: 240
Toplam Alan: 310
Hacim: 350
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()


{
  int a;
  int b;
  int h;
  int tabanalani;
  int yanalalantoplami;
  int toplamalan;
  int hacim;


  printf("lutfen dikdortgen prizmanin bir ayritini giriniz:");
  scanf("%d",&a);
  printf("lutfen dikdörtgen prizmanin diger ayritini giriniz:");
  scanf("%d",&b);
  printf("lutfen dikdörtgen prizmanin yuksekligini giriniz:");
  scanf("%d",&h);

  printf("\n Dikdortgenler prizmasinin; ");
  tabanalani=a*b;
  printf("\ntaban alani:%d ",tabanalani);
  yanalalantoplami=2*a*h+2*b*h;
  printf("\nyanal alanlar toplami:%d \n",yanalalantoplami);
  toplamalan=(2*a*b+1*a*h)+(2*b*h);
  printf("toplam alani:%d \n",toplamalan);
  hacim=a*b*h;
  printf("hacmi:%d",hacim);


  return 0;
}

                 //Öykü Nur Karabacak
Yorum Bırak

1-Aritmetik İşlem Sorusu

Kullanıcıdan istediği a,b,c ve x değerlerini alarak aşağıdaki aritmetik işlemin sonucunu hesaplayan ve ekrana bastıran C programını yazınız.

ax^2+bx+c=?

//Örnek Çıktı

a,b,c ve x sayılarını giriniz: 5 6 7 8
>>Sonuç: 375
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int a;
  int b;
  int c;
  int x;
  int islem;
  printf("Lutfen a,b,c ve x sayilarini giriniz: \n");
  scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&x);
  islem= a*x*x + b*x + c;
  printf("ax^2+bx+c isleminin sonucu: %d",islem);
 return 0;
}

          //Öyku Nur Karabacak
Yorum Bırak